Projekt ReCod

Utsättning av småtorsk i Östersjön

Ar, Gotland

57.9N 18.9E

Projektperiod

2020-2025