Skip to main content

För två veckor sedan begav sig Neele Schmidt, en av doktoranderna inom projektet ReCod, ut med SLU:s forskningsfartyg Svea på en veckas lång forskningsexpedition. Expeditionen är en del av BITS, som genomförs två gånger per år, och är ett samarbete mellan flera Östersjöländer med huvudsyftet att samla in data om torsk och flundra. En liten del av de torskar som fiskas upp, och som granskats och godkänts av Neele, kommer att flytta in på forskningsstationen Ar på Gotland där de blir en del av projektet ReCod – utsättning av småtorsk i Östersjön.

Idag bor det ett 40-tal torskar på Ar, som förhoppningsvis ska leka spontant i perioden maj, juni och juli. Efter att äggen inkuberats under några dagar på station utvecklas de till torsklarver som kommer sättas ut på valda platser i Östersjön. För att säkerställa genetisk variation, kommer projektet att årligen ta in ny torsk från olika områden i östra Östersjön. Nu var det alltså dags för nästa generation av torskar att fiskas och flytta in!

Forskningsfartyget Svea fiskar för att bland annat kunna göra populationsberäkningar. Foto: Neele Schmidt, Uppsala universitet.

Torskarna som ska flytta in på Ar hålls i tankar på däck under expeditionen. Neele har precis vägt en torsk och släpper ut den i en av tankarna där de simmar runt i flödande vatten fram tills Svea nått Gotland. Foto: Henrik Pärn, SLU.

I fredags kväll ankom de nya torskarna till Ar. Efter att ha vilat upp sig och acklimatiserat sig i några dagar var det dags för märkning, vägning och mätning. Syftet med märkningen är att kunna identifiera varje individ, i vilket område de fiskades samt kontinuerligt följa upp vikt och längd för att säkerställa att de växer och ökar i vikt.

Leave a Reply