Skip to main content

I februari flyttade ett drygt hundratal torskar in på forskningsstationen Ar på Gotland. De är avelsfiskar i demonstrationsprojektet ReCod – utsättning av småtorsk i Östersjön, med målet att stödutsätta torsk i Östersjön. Förhoppningen är att torskarna ska börja leka i maj/juni och små larver kläckas. De 4-6 dagar gamla larverna ska sättas ut på utvalda platser i Östersjön för att se om och hur de överlever och om de klarar att etablera sig på nya platser.

Torskarna mår fint, de växer och äter bra. Varje dag äter de lokalt fångad strömming och skarpsill motsvarande 2 – 3% av deras kroppsvikt. I filmen ser vi en mindre grupp torskar fångade söder om Gotland i en bassäng, och en större grupp torskar fångade öster om Bornholm i en större bassäng. Senare i vår kommer de flyttas till stora ”lekbassänger” med de förutsättningar som torsken behöver för att leka. Vi önskar dem lycka till och håller tummarna för att de är leksugna under sommaren!

Leave a Reply